رشته

ورودی

روز انتخاب واحد

ساعت انتخاب واحد

الکتروتکنیک

ورودی ۹۷ و ماقبل

یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷

ساعت ۹ الی ۱۶ و ۱۸ الی ۲۴

صنایع شیمیایی

ورودی ۹۷ و ماقبل

دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۸

ساعت ۹ الی ۱۶ و ۱۸ الی ۲۴

کامپیوتر 

کلیه ورودی ها

سه شنبه ۹۸/۱۱/۲۹

ساعت ۹ الی ۱۶ و ۱۸ الی ۲۴

الکتروتکنیک

ورودی ۹۸

چهار شنبه ۹۸/۱۱/۳۰

ساعت ۹ الی ۱۶ و ۱۸ الی ۲۴

صنایع شیمیایی

ورودی ۹۸

چهار شنبه ۹۸/۱۱/۳۰

ساعت ۹ الی ۱۶ و ۱۸ الی ۲۴

نکات مهم در خصوص حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸( نیمسال بهمن )
به اطلاع دانشجویان می رساند باتوجه به اینکه در این ترم زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه توسط سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اعمال میشود و اگر در تاریخهای ذکر شده انتخاب واحد صورت نگیرد ، دانشجویان دیگر به هیچ وجه قادر به اخذ واحد در نیمسال بهمن ۹۹-۹۸نخواهند بود
با توجه به اهمیت موضوع دانشجویان لطفا به دوستان خود اطلاع رسانی کنند.
پس ازاین تاریخ سیستم توسط سازمان مرکزی قفل خواهد شد و هیچگونه واحدی قابل اخذ نمی باشد…
نکات مهم:
۱- حذف و اضافه طبق زمانبندی اعلام شده 👆👆👆 انجام میگیرد
۲٫دانشجویانی که با اخذ ۲۴ واحد فارغ التحصیل می شوند و یا معدل نیمسال اول سال تحصیلی انها ( نیمسال مهر گذشته) بالای ۱۷ می باشد و قصد انتخاب واحد تا سقف ۲۴ واحد دارند می بایست قبل از حذف واضافه با مراجعه به اموزش درخواست خود را ارائه دهند تا سایت برایشان باز گردد
۳٫رعایت پیشنیاز و همنیاز برعهده دانشجو می باشد و دانشجویان میبایست براساس چارت درسی مربوط به خود (بر اساس نوع دیپلم خود) انتخاب واحد انجام دهند.چارتهای درسی در همین کانال موجود می باشد و دوباره ارسال خواهند شد.
۴٫برای انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه می بایست بدهی گذشته تسویه گردد و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بصورت اینترنتی واریز گردد.لازم به ذکر است مبلغ فوق شامل شهریه ثابت بعلاوه مقداری از شهریه متغیر می باشد و مابقی شهریه در طول ترم قابل واریز خواهد بود
۵٫درصورت نیاز به دریافت وام دانشجویی می بایست تا قبل از انتخاب واحد با مراجعه به امور شهریه (آقای رسولی) درخواست خود را تحویل دهید
۶٫پرداخت شهریه را قبل از انتخاب واحدانجام دهید چون بعلت ترافیک سایت بانک درروزهای انتخاب واحد امکان اختلال در پرداخت وجود دارد
۷٫دانشجویانی که وام صندوق رفاه دریافت کرده اند می بایست فیشهای واریزی مربوط به اقساط خود را قبل از انتخاب واحد تحویل آقای رسولی دهند درغیراینصورت قادر به انتخاب واحد نیستند.